Akint Rules Matter

Jak wykonywane są przeglądy techniczne systemów detekcji gazów?

Gazy bywają problematyczne. Co prawda nie są one często widoczne gołym okiem, lecz właśnie przez to mają one zdradliwy charakter. Potrafią zaatakować znienacka, co jest szczególnie groźne wtedy, gdy dany gaz jest z zasady niebezpieczny. Właśnie z tego powodu konieczne jest więc wykonywanie przeglądów technicznych systemów detekcji gazów.

Co do zasady detekcja gazów jest niezwykle ważną funkcją. Służy ona temu, by kontrolować, czy wszystkie gazy obecne są w powietrzu na optymalnym poziomie, czy też któryś z nich wybija się ponad normę. Dlatego też systemy detekcji gazów muszą być niezwykle precyzyjne w swojej istocie. Niewielkie błędy w pomiarach mogą w ich przypadku prowadzić do naprawdę poważnych konsekwencji.

Regularność kontroli

W związku z rolą, jaką odgrywa detekcja gazów, systemy służące do przeprowadzania tego procesu powinny podlegać regularnej kontroli. Tylko odpowiednio częste przeglądy są w stanie pozwolić na to, aby system detekcji gazów zachowywał sprawność działania na poziomie niezbędnym do wykonywania swojej pracy.

Przegląd systemu detekcji gazów powinien przebiegać w ściśle określony sposób. Przede wszystkim do przeprowadzania tego procesu trzeba wykorzystać fachowy sprzęt. W przeciwnym razie kontrola może się nie powieść. Poza tym w celu przeprowadzenia przeglądu systemu detekcji wykorzystuje się zazwyczaj substancję określaną mianem gazowej mieszaniny wzorcowej. Służy ona do tego, by zweryfikować reakcję systemu na pewne czynniki.

Jak wygląda kwestia regularności przeglądów technicznych systemów detekcji gazów? Generalnie rzecz biorąc, najlepiej jest, jeśli proces ten odbywa się mniej więcej co trzy miesiące. Nie jest to jednak wymagane przez prawo. Przepisy dopuszczają większe odstępy czasowe. Konkretnie mówią one o tym, że przegląd techniczny systemu detekcji gazów powinien być wykonywany co najmniej raz w roku. Zupełnie inną sprawą jest natomiast kalibracja detektorów. Takie działanie trzeba przeprowadzać średnio co trzy lata.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces