Akint Rules Matter

Jak wyglądają przeglądy instalacji elektrycznej NN i SN?

Regularne przeprowadzanie przeglądów poszczególnych elementów znajdujących się w budynku to obowiązek każdego właściciela lub zarządcy. Polskie przepisy jasno określają konieczność oraz częstotliwość ich wykonywania. Dotyczy to m.in. przeglądów instalacji elektrycznej NN i SN. Z naszego wpisu dowiesz się, jak przebiegają oraz jak często należy je przeprowadzać.

Z czego składa się instalacja elektryczna?

Instalacja elektryczna odgrywa niezwykle ważną rolę w każdym budynku – stanowi bowiem swego rodzaju fundament, który umożliwia sprawne funkcjonowanie sprzętów i urządzeń wykorzystywanych na co dzień. Aby spełniała swoje funkcje i zapewniała bezpieczeństwo użytkowania, musi być zaprojektowana i wykonana zgodnie z obowiązującymi normami. W jej skład wchodzą m.in.:

  • przyłącze – czyli element wyjściowy stanowiący odcinek linii elektrycznej, który łączy zewnętrzną sieć zasilającą ze złączem zamontowanym w budynku,
  • złącze – łączy instalację w budynku z przyłączem linii energetycznej,
  • rozdzielnica – odpowiada ona przede wszystkim za łączenie, rozdział, przerywanie obwodów elektrycznych (przy pomocy wyłącznika) czy zarządzanie pracą urządzeń sterowniczych,
  • wewnętrzna linia zasilająca – służy do przesyłania energii elektrycznej oraz łączy infrastrukturę dostawcy energii z właścicielem posesji, do której doprowadzany jest prąd.

Ponadto w pomieszczeniach znajdują się instalacje ogólnego przeznaczenia, instalacje odbiorcze czy liczne obwody. Regularne wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej jest niezwykle istotne i zapewnia sprawność użytkowanych urządzeń, a przede wszystkim – gwarantuje bezpieczeństwo pod względem zagrożeń pożarowych.

Przeglądy instalacji elektrycznej

Zgodnie z artykułem 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r.  (Dz. U. nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z późniejszymi zmianami), co 5 lat należy przeprowadzać obowiązkową kontrolę techniczną budynku, która ma na celu sprawdzenie jego przydatności do użytku, estetyki, a także znajdującej się w nim instalacji elektrycznej. Podczas przeglądu weryfikowana jest m.in. sprawność połączeń, zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniami, stan i odporność izolacji przewodów oraz uziemień instalacji. Obejmuje on więc:

  • wykonanie pomiarów kontrolnych,
  • oględziny widocznych części instalacji,
  • przeprowadzenie prób eksploatacyjnych,
  • sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony przeciwpożarowej.

Przeglądy instalacji elektrycznej przeprowadza osoba posiadająca specjalne uprawnienia i kwalifikacje. Dzięki temu możliwe jest wykrycie wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu poszczególnych elementów, co gwarantuje maksymalną funkcjonalność instalacji i zapewnia bezpieczeństwo użytkowników budynku.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces