Akint Rules Matter

Jak przygotować się do wizyty z ramienia UDT?

Urząd Dozoru Technicznego to jednostka, której działania mają za zadanie zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania poszczególnych urządzeń, a obejmują one m.in. przeglądy. Przepisy narzucone przez UDT są dość surowe, a za ich nieprzestrzeganie grozi najczęściej kara finansowa. Jak zatem przygotować się na wizytę inspektora? Podpowiadamy w artykule!

Co obejmuje i jak przebiega kontrola UDT?

Przegląd UDT polega na weryfikacji stanu technicznego zarówno urządzenia, jak i jego wyposażenia i oznakowania. Podczas wizyty inspektora przeprowadzane są także próby techniczne, a często sprawdzane są również zaświadczenia kwalifikacyjne osób zajmujących się obsługą i konserwacją maszyn.

Urządzenia, które podlegają pod UDT, wykorzystywane są w wielu sektorach przemysłu. Zdecydowaną większość z nich stanowią urządzenia do transportu bliskiego, dźwigi, żurawie, maszyny ciśnieniowe, zbiorniki bezciśnieniowe czy niskociśnieniowe. Wszystkie z nich muszą spełniać wymogi z zakresu projektowania, wytwarzania, eksploatacji oraz naprawy lub modernizacji.

Jak przygotować się na wizytę inspektora z UDT?

Dla wielu osób wizyta jednostki UDT może być stresująca, dlatego warto, jest przygotować się do niej wcześniej. Przed jej rozpoczęciem należy m.in. przygotować:

– procedury prowadzenia działalności,

– niezbędne wyposażenie techniczne,

– uprawnienia personelu,

– dokumentację techniczną,

– dokumentację przeprowadzanych czynności.

Warto także zapoznać się z parametrami technicznymi określonych urządzeń – zwłaszcza, jeśli te nie posiadają tabliczki znamionowej. Ponadto należy pamiętać o tym, że podczas kontroli niektórych urządzeń na miejscu musi być obecna osoba odpowiedzialna za ich konserwację lub obsługę.

Świetnym sposobem na to, aby oszczędzić sobie niepotrzebnego stresu, jest skorzystanie z firm oferujących wsparcie podczas przeglądu urządzeń pod UDT. Zatrudnieni specjaliści zapewniają pomoc techniczną w trakcie wizyty urzędnika UDT, kompleksową pomoc w zgłaszaniu urządzeń do UDT, a także dbanie o terminowość wykonywania niezbędnych kontroli i badań.

Wizyta jednostki UDT to nie tylko przykry obowiązek, lecz przede wszystkim okazja do dokładnego zweryfikowania stanu użytkowanych urządzeń. Warto więc na bieżąco dbać o ich prawidłowe funkcjonowanie – tak, aby przejść kontrolę bez najmniejszego problemu.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces