Akint Rules Matter

Jak prawidłowo przeprowadzić przegląd gazowy budynku?

Każdy zapewne słyszał, że niebezpiecznie jest igrać z ogniem, ale trzeba pamiętać, że naszemu bezpieczeństwu zagraża również ulatniający się gaz. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby tam, gdzie mieszkamy i przebywamy, instalacje gazowe były szczelne, a urządzenia zasilane gazem sprawne. Warto pamiętać o regularnych przeglądach instalacji gazowej. Jednak, czy wiemy, w jaki sposób się ją przeprowadza?

Jak wygląda kontrola instalacji gazowej?

Podczas oceny stanu instalacji gazowej najważniejsze jest potwierdzenie jej szczelności, które polega na pomiarach stężenia gazu za pomocą detektora. Dlatego skontrolować należy stan przewodów gazowych biegnących od wejścia do budynku, następnie w jego wnętrzu, poprzez gazomierze, kończąc na urządzeniach korzystających z instalacji. Przeglądu dokonuje się dwukrotnie: przy otwartym dopływie gazu oraz po jego zamknięciu. Szczególną uwagę należy poświęcić miejscom złączenia przewodów i podpięcia do instalacji urządzeń. W trakcie kontroli oględzinom też należy poddać stan zaworów oraz gazomierzy. Warto zainteresować się również, czy sprawne są urządzenia wykorzystujące gaz, a zwłaszcza popularne piecyki typu junkers. Pamiętając o przeglądzie gazowym budynku, powinno się nie zapominać o sprawdzeniu jakości przewodów oraz kanałów wentylacyjnych i spalinowych.

Jak często należy sprawdzać szczelność instalacji gazowej?

Osobą odpowiedzialną za systematyczne przeglądy gazowe jest właściciel lub zarządca budynku. Należy je przeprowadzać w każdym typie budynku, w którym założono instalację gazową, również w domach jednorodzinnych. Odpowiednie przepisy zobowiązują do corocznej jej kontroli, ale w przypadku obiektów o powierzchni przekraczającej 2000 m2 trzeba to zrobić dwa razy w tym samy roku – do końca maja, a później do końca listopada. Do wykonywania przeglądów gazowych przygotowani są specjaliści posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej oraz wszystkie osoby mogące wykazać się kwalifikacjami zgodnymi z przepisami o dozorze technicznym i w energetyce, nawet jeśli nie posiadają uprawnień budowlanych. Po przeprowadzonym przeglądzie bardzo istotne jest sporządzeni protokołu, który stanowi dokument potwierdzający stan techniczny instalacji gazowej w budynku. Osoba przystępująca do kontroli powinna znać wyniki z wcześniejszego protokołu. W przypadku stwierdzenia usterek lub innych nieprawidłowości w działaniu instalacji gazowej lub urządzeń do niej podłączonych właściciel budynku lub jego zarządca zobowiązany jest do ich usunięcia bądź naprawienia. Pamiętajmy, że zignorowanie tych zaleceń może wiązać się nawet z odpowiedzialnością karną, a na pewno może być podstawą dla ubezpieczyciela obiektu do niewypłacenia odszkodowania w przypadku incydentu powiązanego z instalacją gazową. Dlatego, aby uniknąć ponoszenia tak poważnej odpowiedzialności, a także dla spokoju sumienia, namawiamy Państwa do pamiętania o systematycznych przeglądach gazowych oraz do stosowania się do ewentualnych zaleceń pokontrolnych.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces