Ikona

Due diligence nieruchomości

Wykonujemy techniczne due diligence nieruchomości. Jest to sposób na zmniejszenie ryzyka inwestycji. Aby jednak mieć pewność, że działka, budynek oraz obiekty przylegające, które chcesz zakupić, nie niosą ze sobą żadnego ryzyka, warto przeprowadzić przed zakupem kompleksowy due diligence.

Due diligence nieruchomości – zakres usług

Due diligence to analiza dotycząca:
• sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości,
• sprawdzenia planowanych inwestycji na danym terenie oraz terenach sąsiadujących,
• sprawdzenia dostępności do mediów takich jak woda, kanalizacja, gaz i prąd,
• sprawdzenia dostępności komunikacyjnej (połączenie z drogą publiczną).

Nasza firma przeprowadza szczegółowe i skrupulatne analizy typu due diligence nieruchomości. Sprawdzamy m.in. jej stan prawny, który powinien być uregulowany, by bez przeszkód dokonać planowanych inwestycji. Dogłębnie przeglądamy księgę wieczystą i inne dokumenty nieruchomości, aby przekonać się, czy wszystko jest zgodne ze stanem faktycznym. Analizie podlegają też dane z rejestru gruntów i budynków. Skrupulatnie badamy każdy szczegół i wyjaśniamy wszystkie wątpliwości.

Przeprowadzamy także kroki mające na celu sprawdzenie, czy na pobliskich działkach nie są planowane inwestycje, które mogłyby okazać się sprzeczne z oczekiwaniami klienta. Na wyciągu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą też znajdować się informacje o warunkach zabudowy, jakie występują na terenie nieruchomości, co również jest istotne dla inwestora.

W zakres due diligence nieruchomości wchodzi też sprawdzenie dostępności mediów. Może się zdarzyć, że nie doprowadzono wody, prądu, kanalizacji lub gazu, a ich podłączenie wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Taka inwestycja wtedy może okazać się zupełnie nieopłacalna dla klienta. W przypadku niepodłączenia mediów sprawdzamy również, czy w najbliższym czasie nie jest planowane wykonanie podłączeń do sieci.
Gdy nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej, dowiadujemy się, na jakich warunkach będzie można wykonać połączenie. Według Prawa budowlanego, każda budowa nieruchomości musi być bowiem poprzedzona posiadaniem dostępu dla drogi publicznej.

Przeprowadzenie dokładanego due diligence nieruchomości zdecydowanie zmniejsza ryzyko inwestycji i ułatwia decyzję o jej podjęciu lub zaniechaniu. Gwarantujemy, że wykonana przez nas analiza będzie zawierała istotne fakty i materiały. W pełnym raporcie przekażemy wszelkie zebrane informacje i wykażemy ryzyko, jakie może ze sobą nieść dana inwestycja.

Zapraszamy do współpracy! Przeprowadzamy również przeglądy budowlane i inwentaryzacje budynków oraz świadczymy inne wysokiej klasy usługi związane z nieruchomościami.

Najwyższej jakości usługi potwierdzone jedynym na świecie kodeksem wartości.
Witamy w świecie niepodważalnych zasad.