Druk 3D

Wpływ nowoczesnych technologii na naszą pracę uwidacznia się również w korzystaniu z druku 3D. Pozwala on na doskonałe zwizualizowanie nawet rozbudowanych i bardzo skomplikowanych projektów. Wydruk w postaci modeli 3D jest szybszą i łatwiejszą alternatywą od przygotowania np. makiety budynku czy innego obiektu. Tego rodzaju wydruki świetnie sprawdzają się zwłaszcza w przypadku nietypowych kształtów czy złożonych brył, których wygląd i właściwości byłyby trudne do odwzorowania na makiecie.

Technologia profesjonalnego druku 3D zdobywa dziś coraz większą popularność w wielu dziedzinach życia – i architektura jest na pewno jedną z nich.

Back to Top