Akint Rules Matter

Dlaczego przeglądy gazowe są ważne?

Przeglądów instalacji gazowej powinno dokonywać się przy okazji corocznych kontroli budowlanych, do których zobowiązani są właściciele oraz zarządcy budynków. Przeglądów tych mogą dokonywać osoby, które mają ważne uprawnienia budowlane o określonej specjalności oraz uprawnienia energetyczne i gazowe. Powinno się ich dokonywać m.in. dlatego, że są one nakazane prawem, jednak nie jest to powód najistotniejszy.

Kwestie bezpieczeństwa

Do podjęcia kontroli stanu instalacji gazowej powinny nas przekonywać kwestie bezpieczeństwa. Najwięcej awarii oraz wypadków wynikających z awarii instalacji wynika z nieprawidłowego podłączenia urządzeń do instalacji, nieszczelnych przewodów, ale także niedrożnych przewodów kominowych, które stwarzają większe prawdopodobieństwo zaczadzenia. W skrajnych przypadkach nieprawidłowa eksploatacja instalacji lub jej uszkodzenia mogą prowadzić do wybuchu gazu w pomieszczeniu. 

Jakie elementy instalacji podlegają przeglądowi?

Regularna kontrola instalacji gazowej daje pewność, że jest ona bezpieczna oraz szczelna. Równolegle powinny zostać sprawdzone także elementy instalacji wentylacyjnej. Podczas kontroli sprawdzany jest stan przyłączy instalacyjnych znajdujących się w ścianach budynku, każdy z przewodów powinien znajdować się w różne osłonowej. Przeglądowi podlegają także elementy armatury, gazomierze oraz weryfikowana jest sprawność działania urządzeń gazowych. 

Protokół z kontroli instalacji gazowej

Przegląd instalacji gazowej powinien kończyć się wydaniem protokołu podpisanego przez osobę uprawnioną oraz właściciela lokalu. Powinna na nim widnieć data kontroli oraz ewentualne informacje o uszkodzeniach i koniecznych naprawach. Warto również pamiętać o tym, że ważne źródło stanowią poprzednie protokoły oraz inna dokumentacja związana z remontem instalacji lub informacje o jej naprawach.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces