Akint Rules Matter

Dlaczego okresowe pomiary elektryczne są tak ważne?

Niemal wszystkie budynki mieszkalne są wyposażone w instalację elektryczną. Pozwala ona na swobodne korzystanie z różnych urządzeń zasilanych energią elektryczną od oświetlenia przez sprzęt RTV, aż po kotły centralnego ogrzewania. Jednak prąd stwarza też zagrożenie dla użytkowników wszystkich sprzętów. Zagrożenie to jest związane z ryzykiem porażenia w razie usterki któregoś z urządzeń albo pożaru w przypadku awarii instalacji i wystąpienia zwarcia. By zapobiec temu niebezpieczeństwu, prawo budowlane przewiduje obowiązek wykonywania okresowej kontroli stanu instalacji elektrycznej. Sprawdźmy, w jaki sposób przeprowadza się tego typu sprawdzenie i co wchodzi w zakres wykonywanych czynności.

Sprawdzanie stanu instalacji elektrycznej

Kontrola stanu instalacji elektrycznej powinna wyeliminować ryzyko związane z jej eksploatacją. Jednak oprócz łatwo dostępnych elementów, takich jak gniazda, włączniki czy rozdzielnice elektryczne obejmuje ona także przewody, które są najczęściej prowadzone w ścianach lub za listwami przypodłogowymi. W związku z tym poza zwykłymi oględzinami są niezbędne również dodatkowe czynności związane z pomiarami.

Podstawowymi elementami sprawdzenia stanu instalacji elektrycznej jest wykonanie szczegółowych oględzin oraz specjalnych prób jej funkcjonowania. W ramach oględzin sprawdza się sposób podłączenia poszczególnych elementów instalacji. Podczas pomiarów dokonuje się pomiaru ciągłości przewodów. Dzięki temu jesteśmy w stanie stwierdzić, że dany przewód nie jest przerwany lub rozłączony, co może mieć szczególne znacznie w przypadku uziemienia. Badaniu podlega również rezystencja izolacji. Polega ona na podłączeniu prąd stałego do badanego przewodu i sprawdzenia, czy jego wartość nie ulega zmianie, której wartość przekracza ustalone zakresy. Jeśli tak jest wskazuje to na upływ prądu, spowodowany obniżeniem skuteczności izolacji.

Poza pomiarami w ramach sprawdzenia stanu instalacji elektrycznej wykonuje się próbę działania wyłącznika różnicowo-prądowego. Prawidłowe działanie tego elementu polega na automatycznym odłączeniu zasilania obwodu po wykryciu upływu prądu. Rolą wyłącznika różnicowo-prądowego jest ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w razie awarii któregoś z urządzeń i wystąpienia przebicia.

W ramach kontroli stanu instalacji elektrycznej kontroluje się też prawidłowe funkcjonowanie wyłączników nadmiarowo-prądowych, czyli tzw. bezpieczników. Ich rolą jest odłączenie napięcia w obwodzie w razie wystąpienia w nim zwarcia.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces