Akint Rules Matter

Czym są tzw. białe certyfikaty?

Zapotrzebowanie na energię elektryczną z roku na rok wzrasta. Nic dziwnego więc, że jej racjonalne i oszczędne gospodarowanie odgrywa niezwykle ważną rolę w życiu niemal każdej osoby – zarówno właściciela domu prywatnego, jak i dużego przedsiębiorstwa. W celu poprawy efektywności energetycznej firm stworzono system tzw. białych certyfikatów. Czym one są? Wyjaśniamy w poniższym artykule.

Definicja białych certyfikatów

Państwa członkowskie UE muszą stosować się do polityki, której nieodłącznym i niezwykle ważnym aspektem jest kwestia ochrony środowiska. Białe certyfikaty, czyli świadectwa za efektywność energetyczną uzyskaną w wyniku realizacji przedsięwzięcia modernizacyjnego są jednym z motywatorów mający na celu podjęcie kroków do zwiększenia efektywności energetycznej. Podstawą prawną umożliwiającą ich uzyskanie jest stawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.

Choć system białych certyfikatów powstał z myślą o inwestycjach modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie zanieczyszczeń i promowanie efektywności oraz bezpieczeństwa energetycznego na terenie UE, przynoszą one korzyści również ich posiadaczom. Certyfikaty mogą być bowiem sprzedawane na Towarowej Giełdzie Energii, gdzie dopuszczone są do obrotu.

Jak można zdobyć biały certyfikat?

Współcześnie zdobycie białego certyfikatu nie jest tak trudne jak kiedyś – aby otrzymać świadectwo wystarczy wykazać stosowne oszczędności energii, a następnie złożyć wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki. Jest on rozpatrywany wtedy, gdy dotyczy zaplanowanej, lecz nierozpoczętej jeszcze inwestycji, której efektem będą oszczędności energii rzędu minimum 10 ton oleju ekwiwalentnego. Należy przy okazji pamiętać, że rozpoczęcie inwestycji obejmuje w tym wypadku także zakup materiałów niezbędnych do jej zrealizowania.

Niezbędnym etapem w ubieganiu się o otrzymanie białego certyfikatu jest przeprowadzenie specjalnego audytu, czyli oceny efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Jest to dokument analizujący i opisujący zużycie energii w firmie oraz stan techniczny budynku i urządzeń. Zawiera on także wykaz konkretnych i sprecyzowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej i ocenę opłacalności ekonomicznej do uzyskania oszczędności energii.

Po przeprowadzeniu audytu energetycznego i złożeniu stosownych dokumentów można rozpocząć pracę nad zaplanowanymi modernizacjami. Jeśli wniosek wykazuje oszczędność energii wynoszącą więcej niż 100 toe/rok, po realizacji przedsięwzięć wynikających z audytu należy wykonać kolejny audyt, który wykaże, czy udało się zaoszczędzić określoną ilość energii.

Białe certyfikaty skupowane są przez dostawców i producentów energii zobowiązani do przekazywania ich do URE – w 2022 ich wartość wynosi minimum ok. 23 800 zł. Jest to więc świetny sposób nie tylko na zwiększenie efektywności energetycznej swojej firmy, co z pewnością przełoży się na wygenerowanie sporych oszczędności, lecz także na zdobycie dodatkowych środków pieniężnych.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces