Akint Rules Matter

Co trzeba wiedzieć o analizie budynków pod kątem oszczędności energii?

Koszty związane z zapotrzebowaniem na energię stale wzrastają. Wysokie ceny odczuwalne są przede wszystkim w przedsiębiorstwach, gdzie według szacunków wydatki na energię elektryczną stanowią nawet 20% wszystkich kosztów ponoszonych przez firmy. Nie należy zapominać także o cenach ogrzewania i klimatyzacji. Jak w oszczędności może pomóc analiza budynku pod kątem efektywności energetycznej?

Czym jest audyt efektywności energetycznej?

Jednym z podstawowych sposobów na analizę budynków pod kątem oszczędności energii jest przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej. Jest to specjalistyczne badanie, którego celem jest weryfikacja efektywnego wykorzystania energii w obiekcie. Dotyczy ono zarówno energii elektrycznej, jak i gospodarki ciepłem i urządzeniami klimatyzacyjnymi. Pomiary przeprowadzane są przez specjalnie powołane do tego osoby, przy użyciu profesjonalnego sprzętu, jak np. kamery termowizyjne, analizatory elektroenergetyczne czy luksomierze.

Audyt energetyczny – czym różni się od audytu efektywności energetycznej?

Audyt energetyczny przeprowadzany jest w celu oceny istniejącego stanu użytkowania energii w obiekcie oraz określenia środków służących do jego poprawy. Zawiera również analizę ekonomiczno-energetyczną usprawnień w budynku wraz z sugerowanym wyborem zakresu prac modernizacyjnych. W odróżnieniu od audytu efektywności energetycznej, audyt energetyczny jest obowiązkowy dla każdego dużego przedsiębiorstwa. Musi być on przeprowadzany lub zlecany co 4 lata.

Dlaczego warto regularnie przeprowadzać analizę energetyczną budynków?

Choć audyt energetyczny, zgodnie z przepisami prawa, musi być wykonywany wyłącznie przez duże przedsiębiorstwa, warto regularnie przeprowadzać analizę efektywności energetycznej urządzeń oraz całych instalacji. Informacje, które zawarte są w raportach, zawierają potencjalne możliwości optymalizacji kosztów związanych z eksploatacją energii. Zastosowanie niektórych z zasugerowanych przez specjalistę rozwiązań często prowadzi do oszczędności wynoszących kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent. Audyt efektywności energetycznej pozwala ponadto na uzyskanie tzw. białych certyfikatów, a także wykorzystywany jest w ramach konkretnych programów, gdy przedsiębiorstwo chce uzyskać dofinansowanie do modernizacji energetycznej.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces