Akint Rules Matter

Co sprawdza kominiarz podczas przeglądu kominiarskiego?

Budynki, które są wyposażone w urządzenia dostarczające ciepło, których działanie wiąże się ze spalaniem opału, powinny pozostawać pod opieką kominiarza. Dzięki temu ich użytkownicy unikną zagrożeń łączących się z niewłaściwym funkcjonowaniem instalacji kominowej. Przegląd kominiarski pozwala na sprawdzenie i w razie potrzeby udrożnienie komina. Zobaczmy, jakie czynności wykonuje kominiarz podczas przeglądu.

Kiedy jest prowadzony i co obejmuje przegląd kominiarski?

Zgodnie z przepisami we wszystkich budynkach przynajmniej raz do roku powinien być prowadzony przegląd kominiarski, w ramach którego sprawdzane jest działanie przewodów wentylacyjnych. Oprócz tego, w obiektach, gdzie są zamontowane urządzenia do spalania paliwa stałego (węgiel lub drewno, produkty drewnopochodne i inne rodzaje biomasy), m.in. kotły centralnego ogrzewania, piece lub kominki przynajmniej 3 razy w roku musi być kontrolowana instalacja kominowa. Jeśli w budynku jest podłączone urządzenie w postaci kotła centralnego ogrzewania bądź podgrzewacza ciepłej wody użytkowej zasilane gazem lub olejem, sprawdzenie musi być wykonywane co pół roku.

Zakres przeglądu

Podczas przeglądu kominiarz sprawdza drożność i szczelność instalacji wentylacyjnych i kominowych. W razie potrzeby czyści też wewnętrzne ściany komina oraz usuwa wszystkie zanieczyszczenia, które zgromadziły się w środku, blokując przepływ gazów, powstających podczas spalania. W kominach kotłów i pieców na paliwa stałe szczególnie ważne jest usuwanie substancji smolistych powstających głównie przy spalaniu drewna oraz sadzy ze spalania węgla. Przy kotłach gazowych i olejowych bardzo istotne jest sprawdzenie stanu komina. W przypadku tego rodzaju urządzeń w kominie gromadzą się skropliny zawierające bardzo agresywnie działające substancje chemiczne, np. kwas siarkowy czy węglowy. Spływając po ściankach komina, mogą one prowadzić do uszkodzenia jego struktury i wystąpienia nieszczelności.

Dlaczego przegląd jest ważny?

Obowiązek przeglądu wynika z prawa budowlanego i przepisów przeciwpożarowych. Jednak jego dokładne przeprowadzenie leży w interesie użytkowników budynku. Powstające w kominie zanieczyszczenia powodują duże zagrożenie pożarem. Brak drożności i zły ciąg mogą skutkować  np. gromadzeniem się w pomieszczeniach groźnego dla życia czadu.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces