Akint Rules Matter

Co powinny zawierać ekspertyzy techniczne budynków?

Ekspertyza techniczna budynku to dokument przygotowywany przez uprawnionego rzeczoznawcę budowlanego. Najczęściej wykonuje się ją w sytuacji, gdy planowana jest gruntowna przebudowa obiektu, lub ma nastąpić zmiana jego przeznaczenia. Innym powodem, dla którego zleca się wykonanie ekspertyzy technicznej budynku, może być zamiar zakupu określonej budowli i chęć sprawdzenia, czy można ją dostosować do swoich potrzeb.

Bardzo często ekspertyzy budowlane są zamawiane w przypadku, gdy w budynku zaczynają się pojawiać widoczne uszkodzenia. Zwykle wówczas właściciel lub zarządca chce na tej podstawie ustalić ich przyczynę i opracować metodę przeciwdziałania dalszym zniszczeniom. Powodem bywa też chęć znalezienia najskuteczniejszej metody usunięcia szkód.

W ekspertyzie rzeczoznawca umieszcza bardzo dokładny opis budynku. Zawiera on nie tylko szczegółowy opis konstrukcji i jej najważniejsze parametry – np. wymiary czy rodzaj użytych materiałów budowlanych, ale także wyczerpujące dane na temat poszczególnych elementów. Opisane są tam więc m.in. konstrukcja i sposób wykonania stropu, struktura nośna i pokrycie dachu czy piwnic.

Czym wyróżnia się ekspertyza techniczna budynku?

Ekspertyza techniczna budynku zawiera dwa elementy, które odróżniają ją od innych rodzajów sporządzanej dokumentacji. Podczas jej tworzenia rzeczoznawca wykonuje różnego rodzaju pomiary i badania o dokładnie opisanej metodologii. Na ich podstawie określa rozmaite cech obiektu. Może to być np. sprawdzenie wytrzymałości poszczególnych elementów lub materiałów, odsłonięcie fragmentu konstrukcji dla sprawdzenia, czy nie występują w niej niewidoczne uszkodzenia.

Drugim wyróżnikiem ekspertyzy technicznej jest to, że na podstawie przeprowadzonych oględzin i wykonanych badań uprawniony rzeczoznawca przeprowadza wyliczenia dotyczące wytrzymałości elementów konstrukcyjnych budynku, m.in. ścian nośnych, fundamentów, stropów oraz konstrukcji dachu.

Wielką zaletą sporządzanej ekspertyzy jest to, że może ona od razu zawierać nie tylko kompletną i rzetelną ocenę stanu budynku, ale również wskazania dotyczące przyczyn konkretnych uszkodzeń oraz najkorzystniejsze metody ich naprawienia.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces