Akint Rules Matter

Co należy wiedzieć o klapach przeciwpożarowych?

Jak mówią statystyki, śmierć podczas pożaru najczęściej spowodowana jest przez dym, który swoim działaniem powoduje nie tylko zatrucie, lecz także dezorientację, która utrudnia ewakuację z budynku. Systemy przeciwpożarowe składają się więc z elementów, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się nie tylko ognia, lecz również dymu, toksycznych gazów i wysokiej temperatury – są to m.in. klapy przeciwpożarowe. O tym, co warto o nich wiedzieć, opowiadamy w artykule.

Charakterystyka i rodzaje klap przeciwpożarowych

Klapy przeciwpożarowe to nic innego jak swego rodzaju przegrody, których zadaniem jest odcięcie strefy pożaru od pozostałej części budynku, hamując tym samym rozprzestrzenianie się ognia oraz szkodliwego dymu. Najczęściej montowane są w instalacjach wentylacji ogólnej, a dokładniej w miejscach jej przechodzenia przez stropy oraz ściany.

W normalnych warunkach klapy przeciwpożarowe pozostają otwarte, a zamykają się w razie pojawienia się pożaru lub zagrożenia pożarem. W połączeniu ze sprawną wentylacją zapewniają skuteczne oddymianie. Poprawność ich działania najczęściej kontrolowana jest podczas ogólnego przeglądu systemu ppoż.

Istnieje kilka rodzajów klap przeciwpożarowych, które różnią się od siebie przede wszystkim napędem. Wśród nich można wyróżnić m.in.:

  • klapy przeciwpożarowe z wyzwalaczem termicznym topikowym lub ampułkowym, które zamykają się w zadanej temperaturze wynoszącej najczęściej 70°C,
  • zautomatyzowane klapy przeciwpożarowe z napędem elektrycznym, które uruchamiają się po wykryciu dymu przez czujkę lub przy temperaturze ok. 70°C,
  • klapy przeciwpożarowe ze spustowym mechanizmem elektromagnetycznym, które zamykają się po otrzymaniu sygnału zewnętrznego.

Ponadto poszczególne warianty charakteryzują się różną budową, a są to: klapy prostokątne z jednopłaszczyznową przegrodą odcinającą, klapy wielopłaszczyznowe czy klapy okrągłe.

Zastosowanie klap przeciwpożarowych

Zgodnie z obowiązującym prawem klapy przeciwpożarowe powinny być zamontowane we wszystkich budynkach innych niż jednorodzinne. Wymagania wobec nich określane są przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity – DzU 2019, poz. 1065). Są one dobierane pod kątem szczelności ogniowej, izolacyjności i dymoszczelności oraz w zależności od potrzeb danego obiektu. Ważne jest, aby pozostały one sprawne przez cały okres eksploatacji.

Choć klapy przeciwpożarowe to proste i nieskomplikowane urządzenia, w przypadku pożaru mogą przyczynić się do uratowania życia. Warto więc montować je również w domach czy mieszkaniach jednorodzinnych, natomiast w innych budynkach, w których już się znajdują, kontrolować poprawność ich działania.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces