Zasady wykonywania inwentaryzacji budowlanej

Posted on 01Sie

Inwentaryzacja budowlana musi być wykonana wówczas, gdy właściciel planuje prowadzenie robót budowlanych w obiekcie, który nie ma pełnej dokumentacji technicznej. Sytuacja taka występuje w przypadku starych budynków, których plany zaginęły albo są zdekompletowane. Inwentaryzację budowlaną wykonuje się, jeśli jakiś obiekt ma być zmodernizowany. Może się to wiązać z przebudową zmieniającą układ pomieszczeń, ich przeznaczenie, usytuowanie poszczególnych elementów i instalacji, jednak bez zmian wykraczających poza obecne rozmiary budynku. Modernizacja może także oznaczać rozbudowę budynku, która pociąga za sobą m.in. dobudowanie pietra lub pomieszczeń powiększających wymiary obiektu.Czytaj więcej


Inwentaryzacje budynków krok po kroku

Posted on 01Sie

Nie wszyscy właściciele budynków dysponują ich pełną dokumentacją techniczną. Dotyczy to szczególnie obiektów, które zostały wzniesione przed wielu laty lub często przechodziły z rąk do rąk. Przy codziennej eksploatacji tego rodzaju dokumenty nie są wymagane ani potrzebne. Zdarzają się jednak sytuacje, w których właściciel musi dysponować dokładnymi planami budynków. Dotyczy to np. wystąpienia o pozwolenie na przebudowę lub remont budynków. Dokumentacja techniczna jest też bardzo często wymagana przez osoby zainteresowane zakupem budynku. W takich przypadkach oryginalne plany mogą być zastąpione przez wykonanie inwentaryzacji budynku. Tego rodzaju dokumentacja może być sporządzona na prośbę właściciela lub innych zainteresowanych osób, o ile uzgodnią one jej przygotowanie z osobą, w której gestii znajduje się budynek i uzyskają do niego pełny dostęp.Czytaj więcej


Co powinny zawierać ekspertyzy techniczne budynków?

Posted on 24Lip

Ekspertyza techniczna budynku to dokument przygotowywany przez uprawnionego rzeczoznawcę budowlanego. Najczęściej wykonuje się ją w sytuacji, gdy planowana jest gruntowna przebudowa obiektu, lub ma nastąpić zmiana jego przeznaczenia. Innym powodem, dla którego zleca się wykonanie ekspertyzy technicznej budynku, może być zamiar zakupu określonej budowli i chęć sprawdzenia, czy można ją dostosować do swoich potrzeb.Czytaj więcej


Co obejmuje inwentaryzacja budowlana?

Posted on 01Lip

Wszystkie czynności związane z nieruchomościami wymagają odpowiedniej dokumentacji. Przepisy nakazują posiadanie odpowiednich planów, gdy mamy zamiar przystąpić do budowy, czy poważniejszego remontu. W przypadku obiektów budowlanych, które powstały niedawno właściciel czy osoba zarządzająca nieruchomością zwykle jest w stanie odnaleźć niezbędne dokumenty. Co jednak wówczas, gdy budynek powstał przed wielu laty, a jego dokumentacja zaginęła?Czytaj więcej


Jakie czynniki wpływają na efektywność energetyczną budynku?

Posted on 28Cze

Obecnie sukcesywnie wzrasta popularność budownictwa energooszczędnego, szczególnie obiektów pasywnych. Jednocześnie obserwujemy bardzo szybki wzrost cen nośników energii. Coraz częściej poszukujemy więc rozwiązań, które mogłyby przyczynić się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię, a w konsekwencji doprowadziłyby do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych. Czytaj więcej


Na czym polega audyt energetyczny?

Posted on 12Cze

Audyt energetyczny ma na celu ocenę zapotrzebowania energetycznego budynku. Może być wykonany zarówno w przypadku obiektów nowych, jak i starszych, w których planowane są prace renowacyjne. Czytaj więcej


Audyty energetyczne — jak często należy je przeprowadzać?

Posted on 30Maj

Audyt energetyczny budynku to nie tylko prawny obowiązek przedsiębiorcy. Proces, który ma na celu ocenę efektywności energetycznej w firmie, może przynieść także szereg korzyści: redukcji kosztów eksploatacji obiektu, instalacji czy urządzeń, wskazanie rozwiązań z zakresu oszczędniejszego gospodarowania energią, poprawienie wskaźników finansowych, ocenę kondycji kotłów, sieci, źródeł ciepła, urządzeń chłodniczych i całego budynku. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa bardzo często stanowi impuls do podjęcia decyzji dotyczących wdrożenia nowych inwestycji oraz skuteczniejszych, a jednocześnie korzystniejszych finansowo rozwiązań.Czytaj więcej


W jakim celu określa się efektywność energetyczną kotłów?

Posted on 12Kwi

Przepisy prawne w Polsce kładą bardzo duży nacisk na zmniejszanie emisyjności zanieczyszczeń wytwarzanych przez piece. Oznacza to znacznie większe inwestycje na nowoczesne i niskoemisyjne urządzenia. W celu dobrania odpowiedniego sprzętu do domu konieczne jest sprawdzenie jego efektywności energetycznej. Czym ona jest i jak dokładnie ją sprawdzić w przypadku kotłów?Czytaj więcej


Witamy na blogu firmy Akint Rules Matter

Posted on 04Kwi

Blog firmy Akint Rules Matter.Czytaj więcej


Back to Top