Jakie należy mieć uprawnienia, aby przeprowadzić przegląd techniczny budynku zgodnie z przepisami?

Posted on 03Gru

Kto może przeprowadzić przegląd budowlany budynku? Przeglądy budowlane budynków muszą być wykonywane w określonym cyklu określonym prawnie. Ich częstotliwość przeprowadzania uwarunkowana jest rodzajami niebezpieczeństw, przed którymi mają one chronić użytkowników obiektów budowlanych.Czytaj więcej


Kto może przeprowadzić przegląd budowlany budynku?

Posted on 01Gru

Kto może przeprowadzić przegląd budowlany budynku? Przeglądy budowlane budynków muszą być wykonywane w określonym cyklu określonym prawnie. Ich częstotliwość przeprowadzania uwarunkowana jest rodzajami niebezpieczeństw, przed którymi mają one chronić użytkowników obiektów budowlanych.Czytaj więcej


Wszystko o przeglądach budowlanych

Posted on 07Lis

Dobry stan techniczny budynku jest warunkiem jego bezpiecznej eksploatacji. Usterki poszczególnych instalacji, wadliwe działanie urządzeń doprowadzających gaz czy prąd mogą skutkować poważnymi następstwami w postaci różnych wypadków, zatruć, eksplozji, porażeń czy pożarów. Równie ważna jest kondycja, w jakiej znajdują się wszystkie elementy konstrukcyjne budynku, których uszkodzenia mogą powodować zranienia, a nawet nieść ze sobą ryzyko katastrofy budowlanej. By zapobiec takim potencjalnie groźnym następstwom, wszystkie budynki muszą być zgodnie z prawem budowlanym poddawane regularnym przeglądom budowlanym. Mają one na celu dokładne sprawdzenie kluczowych elementów oraz wykrycie możliwych usterek. Zobaczmy, co obejmują takie przeglądy.Czytaj więcej


Dlaczego okresowe pomiary elektryczne są tak ważne?

Posted on 03Lis

Niemal wszystkie budynki mieszkalne są wyposażone w instalację elektryczną. Pozwala ona na swobodne korzystanie z różnych urządzeń zasilanych energią elektryczną od oświetlenia przez sprzęt RTV, aż po kotły centralnego ogrzewania. Jednak prąd stwarza też zagrożenie dla użytkowników wszystkich sprzętów. Zagrożenie to jest związane z ryzykiem porażenia w razie usterki któregoś z urządzeń albo pożaru w przypadku awarii instalacji i wystąpienia zwarcia. By zapobiec temu niebezpieczeństwu, prawo budowlane przewiduje obowiązek wykonywania okresowej kontroli stanu instalacji elektrycznej. Sprawdźmy, w jaki sposób przeprowadza się tego typu sprawdzenie i co wchodzi w zakres wykonywanych czynności.Czytaj więcej


Co to jest kosztorysowanie budowlane?

Posted on 18Paź

Prowadzenie inwestycji budowlanej wiąże się z koniecznością poniesienia określonych wydatków na przygotowanie wymaganej dokumentacji, pracę firm realizujących wznoszony obiekt oraz niezbędne materiały budowlane. Poziom kosztów musi być znany jeszcze przed rozpoczęciem robót, ponieważ zlecający musi zapewnić odpowiednie finansowanie. Tego rodzaju informacje są mu potrzebne do przygotowania środków własnych lub do wystąpienia o kredyt. Żeby poznać skalę wydatku, trzeba wykonać kosztorysowanie budowlane.Czytaj więcej


Co jest sprawdzane podczas okresowych pomiarów elektrycznych?

Posted on 01Paź

Obowiązujące przepisy nakładają na właścicieli i zarządców nieruchomości obowiązek przeprowadzania regularnych przeglądów stanu technicznego budynku. Mają one na celu wychwycenie wszelkich usterek i zapewnienie możliwości bezpiecznej eksploatacji. W ramach czynności kontrolnych wykonuje się również okresowe sprawdzenie stanu instalacji elektrycznych. W jego ramach prowadzone są zarówno oględziny, jak i pomiary, mające na celu zweryfikowanie sprawnego działania zabezpieczeń i stanu przewodów. Sprawdźmy, co wchodzi w zakres wykonywanych pomiarów elektrycznych.Czytaj więcej


Co sprawdza kominiarz podczas przeglądu kominiarskiego?

Posted on 18Wrz

Budynki, które są wyposażone w urządzenia dostarczające ciepło, których działanie wiąże się ze spalaniem opału, powinny pozostawać pod opieką kominiarza. Dzięki temu ich użytkownicy unikną zagrożeń łączących się z niewłaściwym funkcjonowaniem instalacji kominowej. Przegląd kominiarski pozwala na sprawdzenie i w razie potrzeby udrożnienie komina. Zobaczmy, jakie czynności wykonuje kominiarz podczas przeglądu.Czytaj więcej


Co obejmują kontrole okresowe budynków?

Posted on 18Wrz

Obowiązujące przepisy nakładają na zarządcę lub właściciela budynku wiele obowiązków związanych z utrzymaniem ich w odpowiednim stanie. Dbać należy nie tylko o właściwy stan techniczny i prawidłowe działanie wszystkich instalacji, ale również trzeba mieć na uwadze to, w jaki sposób mogą na określony obiekt oddziaływać zjawiska naturalne, np. pogoda oraz te związane z działalnością człowieka, np. prowadzone w pobliżu obiektu różnego rodzaju prace.Czytaj więcej


Zasady wykonywania inwentaryzacji budowlanej

Posted on 01Sie

Inwentaryzacja budowlana musi być wykonana wówczas, gdy właściciel planuje prowadzenie robót budowlanych w obiekcie, który nie ma pełnej dokumentacji technicznej. Sytuacja taka występuje w przypadku starych budynków, których plany zaginęły albo są zdekompletowane. Inwentaryzację budowlaną wykonuje się, jeśli jakiś obiekt ma być zmodernizowany. Może się to wiązać z przebudową zmieniającą układ pomieszczeń, ich przeznaczenie, usytuowanie poszczególnych elementów i instalacji, jednak bez zmian wykraczających poza obecne rozmiary budynku. Modernizacja może także oznaczać rozbudowę budynku, która pociąga za sobą m.in. dobudowanie pietra lub pomieszczeń powiększających wymiary obiektu.Czytaj więcej


Inwentaryzacje budynków krok po kroku

Posted on 01Sie

Nie wszyscy właściciele budynków dysponują ich pełną dokumentacją techniczną. Dotyczy to szczególnie obiektów, które zostały wzniesione przed wielu laty lub często przechodziły z rąk do rąk. Przy codziennej eksploatacji tego rodzaju dokumenty nie są wymagane ani potrzebne. Zdarzają się jednak sytuacje, w których właściciel musi dysponować dokładnymi planami budynków. Dotyczy to np. wystąpienia o pozwolenie na przebudowę lub remont budynków. Dokumentacja techniczna jest też bardzo często wymagana przez osoby zainteresowane zakupem budynku. W takich przypadkach oryginalne plany mogą być zastąpione przez wykonanie inwentaryzacji budynku. Tego rodzaju dokumentacja może być sporządzona na prośbę właściciela lub innych zainteresowanych osób, o ile uzgodnią one jej przygotowanie z osobą, w której gestii znajduje się budynek i uzyskają do niego pełny dostęp.Czytaj więcej


Back to Top