Projektowanie BIM

BIM (z ang. Building Information Modelling) to modelowanie informacji o budynku. W modelu 3D wykonanym w ramach projektowania BIM mamy odwzorowane wszystkie elementy składowe budynku i ich właściwości. Taki model pozwala jeszcze przed rozpoczęciem budowy ocenić wydajność energetyczną budynku, koszty materiałów i prac budowlanych czy jego koszty eksploatacji w perspektywie długoterminowej – kiedy już powstanie.

Model BIM jest przydatny również po zakończonej budowie, choćby przy wykonywaniu różnego rodzaju analiz.

Back to Top