Przeglądy systemów PPOŻ

Przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu bezpieczeństwa pożarowego mają nie tylko zasadnicze znaczenie dla ich funkcjonowania podczas pożaru ale również są niezbędnym wymogiem. Okresowe przeglądy techniczne i konserwacja są niezbędne do spełnienia regulacji prawnych określonych w rozporządzeniach i ustawach oraz wymogach ubezpieczycieli. Regularne przeglądy techniczne systemów przeciwpożarowych oraz sprzętu gaśniczego powinny być zakończone protokołem oraz wpisem do książki eksploatacji systemu.

Zakres naszej oferty:

  • Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP przeglądy techniczne i konserwacja,
  • Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne przeglądy techniczne i konserwacja,
  • Gaśnice i sprzęt gaśniczy serwis i konserwacja,
  • Hydranty konserwacja, pomiary wydajności,
  • Systemy oddymiania – przeglądy techniczne, serwis,
  • Drzwi przeciwpożarowe przeglądy techniczne i serwis.
Back to Top