PRZEGLĄDY KOMINIARSKIE

Wykonujemy, przeglądy kominiarskie, do wykonania których zgodnie z artykułem 62. Prawa budowlanego zobowiązani są właściciele nieruchomości.

Czy wiedziałeś, że...

Przegląd kominiarski polega na przeprowadzeniu badania technicznego przewodów kominowych, zarówno dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych. Badaniu zostaje poddana drożność i bieg kanałów, a także ich szczelność oraz miejsca wylotów (ujścia) komina. Zgodnie z treścią artykułu 62. Prawa budowlanego, obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku.

Świadczone przez nas usługi obejmują:

  • Badanie drożności przewodów wentylacji grawitacyjnej, przewodów spalinowych i dymowych.
  • Profesjonalne inwentaryzacje przewodów kominowych.
 

Działamy kompleksowo

Przeglądy wykonywane są przez doświadczonych specjalistów. Efektem jest formalna opinia dotycząca kontroli.

Szybkość reakcji i terminowość

Komunikatywność i otwartość

Elastyczność w kontakcie z klientem

Porozmawiajmy

ul. Klimczaka 17/80
02-797 Warszawa, Polska

T: +48 22 243 40 77
F: +48 22 349 28 04
biuro@akint.pl


 
Klimczaka 17/80

02-972 Warszawa, Polska