Ikona

Przeglądy Kominiarskie

Wykonujemy, przeglądy kominiarskie, do wykonania których zgodnie z artykułem 62. Prawa budowlanego zobowiązani są właściciele nieruchomości.

Czy wiedziałeś, że…

Przegląd kominiarski polega na przeprowadzeniu badania technicznego przewodów kominowych, zarówno dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych. Badaniu zostaje poddana drożność i bieg kanałów, a także ich szczelność oraz miejsca wylotów (ujścia) komina. Zgodnie z treścią artykułu 62. Prawa budowlanego, obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku.

Świadczone przez nas usługi obejmują:

Badanie drożności przewodów wentylacji grawitacyjnej, przewodów spalinowych i dymowych.
Profesjonalne inwentaryzacje przewodów kominowych.

Działamy kompleksowo

Przeglądy wykonywane są przez doświadczonych specjalistów. Efektem jest formalna opinia dotycząca kontroli.

menu
Najwyższej jakości usługi potwierdzone jedynym na świecie kodeksem wartości.
Witamy w świecie niepodważalnych zasad.