Ikona

Pomiary Elektryczne

Pomiary elektryczne roczne i 5-letnie w zakresie niskiego napięcia (NN) i średniego napięcia (SN)

Sprawnie działająca instalacja elektryczna to jeden z podstawowych elementów składających się na bezpieczeństwo użytkowania danego obiektu budowlanego. Z racji dużej eksploatacji instalacji elektrycznej, jest ona bardziej od innych narażona na powstawanie usterek. Tylko regularne przeglądy są w stanie zapobiegać awariom i wysokim kosztom ich napraw.

Czy wiedziałeś, że…

Oferujemy wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych
w zakresie wymaganym Ustawą Prawo Budowlane lub w zakresie wymaganym przez klienta. Rocznie wykonujemy pomiary blisko 500 obiektów w całej Polsce.
Wykonywane przez nas pomiary elektryczne łączą w sobie okresowe przeglądy i pomiary stacji średniego napięcia oraz ich profesjonalną konserwację.

Świadczone przez nas usługi

Wykonujemy pełen zakres pomiarów elektrycznych rocznych i pięcioletnich w pełni zgodny z zakresem zawartym w Ustawie Prawo Budowlane Art. 62, a w szczególności:
– pomiary rezystancji izolacji,
– pomiary wyłączników różnicowo-prądowych (zebezpieczenia od porażeń)
– pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji, gniazd i urządzeń
– pomiary instalacji odgromowej
– przeglądy i pomiary rozdzielni elektrycznych niskiego napięcia
– pomiary natężenia oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego
– pomiary równomierności obciążenia faz
– pomiary i testy wyłączników przeciwpożarowych
– przeglądy baterii kondensatorów
– przeglądy i pomiary transformatorów średniego napięcia
– przeglądy i pomiary rozdzielni elektrycznych średniego napięcia
– pomiary obwodów średniego napięcia

Wykonujemy również modernizacje i przebudowy instalacji elektrycznych i oświetlenia oraz wykonujemy instalacje od podstaw.
Usługi wykonujemy w całej Polsce i poza granicami kraju poprzez zespoły bardzo doświadczonych inżynierów.

Działamy kompleksowo

Na terenie całego kraju. Kontrole wykonywane są przez zespoły doświadczonych inżynierów. Ich wynikiem jest wielostronicowy, zaopatrzony w zdjęcia raport dokonanej usługi.

menu
Najwyższej jakości usługi potwierdzone jedynym na świecie kodeksem wartości.
Witamy w świecie niepodważalnych zasad.