Ikona

Pomiary elektryczne, okresowe przeglądy elektryczne

Wykonujemy okresowe pomiary elektryczne – roczne i pięcioletnie – w zakresie niskiego napięcia (NN) i średniego napięcia (SN).

Sprawnie działająca instalacja elektryczna to jeden z podstawowych elementów składających się na bezpieczeństwo użytkowania danego obiektu budowlanego. Z racji dużej eksploatacji instalacji elektrycznej, jest ona bardziej od innych narażona na powstawanie usterek. Tylko regularne przeglądy są w stanie zapobiegać awariom i wysokim kosztom ich napraw.

Okresowe przeglądy elektryczne – pomiary i raporty

Oferujemy wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych w zakresie wymaganym Ustawą Prawo budowlane lub według potrzeb i wymagań klienta. Mamy ogromne doświadczenie w sprawnej i dokładnej realizacji prac, dzięki czemu nasze kompleksowe przeglądy elektryczne cieszą się dużym uznaniem. Rocznie wykonujemy pomiary blisko 500 obiektów w całej Polsce.

Wykonywane przez nas pomiary elektryczne łączą w sobie okresowe przeglądy i pomiary stacji średniego napięcia oraz ich profesjonalną konserwację. W ramach wykonywanych prac przeprowadzamy też m.in. pomiary elektronarzędzi, wyłączników przeciwpożarowych czy oświetlenia awaryjnego.

Pomiary i przeglądy elektryczne – zakres usług

W ramach świadczonych przez nas usług wykonujemy pełen zakres pomiarów elektrycznych rocznych i pięcioletnich w pełni zgodny z zakresem zawartym w ustawie Prawo budowlane Art. 62, a w szczególności:
• pomiary rezystancji izolacji,
• pomiary wyłączników różnicowo-prądowych (zabezpieczenia od porażeń),
• pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji, gniazd i urządzeń,
• pomiary instalacji odgromowej,
• przeglądy i pomiary rozdzielni elektrycznych niskiego napięcia,
• pomiary natężenia oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego,
• pomiary równomierności obciążenia faz,
• pomiary i testy wyłączników przeciwpożarowych,
• przeglądy baterii kondensatorów,
• pomiary elektronarzędzi przenośnych.
• przeglądy i pomiary transformatorów średniego napięcia,
• przeglądy i pomiary rozdzielni elektrycznych średniego napięcia,
• pomiary obwodów średniego napięcia.

Przeprowadzamy również modernizacje i przebudowy instalacji elektrycznych oraz oświetlenia, a także wykonujemy instalacje od podstaw. Wykonujemy nie tylko okresowe przeglądy energetyczne, ale też przeglądy kominiarskie i przeglądy budowlane.

Usługi wykonujemy w całej Polsce i poza granicami kraju. Zatrudniamy wyłącznie bardzo doświadczonych inżynierów, którzy wszystkie prace przeprowadzają na najwyższym poziomie.

Świadczone przez nas usługi

Wykonujemy pełen zakres pomiarów elektrycznych rocznych i pięcioletnich w pełni zgodny z zakresem zawartym w Ustawie Prawo Budowlane Art. 62, a w szczególności:
– pomiary rezystancji izolacji,
– pomiary wyłączników różnicowo-prądowych (zebezpieczenia od porażeń)
– pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji, gniazd i urządzeń
– pomiary instalacji odgromowej
– przeglądy i pomiary rozdzielni elektrycznych niskiego napięcia
– pomiary natężenia oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego
– pomiary równomierności obciążenia faz
– pomiary i testy wyłączników przeciwpożarowych
– przeglądy baterii kondensatorów
– przeglądy i pomiary transformatorów średniego napięcia
– przeglądy i pomiary rozdzielni elektrycznych średniego napięcia
– pomiary obwodów średniego napięcia

Wykonujemy również modernizacje i przebudowy instalacji elektrycznych i oświetlenia oraz wykonujemy instalacje od podstaw.
Usługi wykonujemy w całej Polsce i poza granicami kraju poprzez zespoły bardzo doświadczonych inżynierów.

Działamy kompleksowo

Na terenie całego kraju. Kontrole wykonywane są przez zespoły doświadczonych inżynierów. Ich wynikiem jest wielostronicowy, zaopatrzony w zdjęcia raport dokonanej usługi.

Najwyższej jakości usługi potwierdzone jedynym na świecie kodeksem wartości.
Witamy w świecie niepodważalnych zasad.