Pomiary elektryczne roczne i 5-letnie w zakresie niskiego napięcia (NN) i średniego napięcia (SN)

Sprawnie działająca instalacja elektryczna to jeden z podstawowych elementów składających się na bezpieczeństwo użytkowania danego obiektu budowlanego. Z racji dużej eksploatacji instalacji elektrycznej, jest ona bardziej od innych narażona na powstawanie usterek. Tylko regularne przeglądy są w stanie zapobiegać awariom i wysokim kosztom ich napraw.

Czy wiedziałeś, że...

Oferujemy wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych
w zakresie wymaganym Ustawą Prawo Budowlane lub w zakresie wymaganym przez klienta. Rocznie wykonujemy pomiary blisko 500 obiektów w całej Polsce.
Wykonywane przez nas pomiary elektryczne łączą w sobie okresowe przeglądy i pomiary stacji średniego napięcia oraz ich profesjonalną konserwację.

Świadczone przez nas usługi

Wykonujemy pełen zakres pomiarów elektrycznych rocznych i pięcioletnich w pełni zgodny z zakresem zawartym w Ustawie Prawo Budowlane Art. 62, a w szczególności:
- pomiary rezystancji izolacji,
- pomiary wyłączników różnicowo-prądowych (zebezpieczenia od porażeń)
- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji, gniazd i urządzeń
- pomiary instalacji odgromowej
- przeglądy i pomiary rozdzielni elektrycznych niskiego napięcia
- pomiary natężenia oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego
- pomiary równomierności obciążenia faz
- pomiary i testy wyłączników przeciwpożarowych
- przeglądy baterii kondensatorów
- przeglądy i pomiary transformatorów średniego napięcia
- przeglądy i pomiary rozdzielni elektrycznych średniego napięcia
- pomiary obwodów średniego napięcia
 
Wykonujemy również modernizacje i przebudowy instalacji elektrycznych i oświetlenia oraz wykonujemy instalacje od podstaw.
Usługi wykonujemy w całej Polsce i poza granicami kraju poprzez zespoły bardzo doświadczonych inżynierów.

Działamy kompleksowo

Na terenie całego kraju. Kontrole wykonywane są przez zespoły doświadczonych inżynierów. Ich wynikiem jest wielostronicowy, zaopatrzony w zdjęcia raport dokonanej usługi.

Szybkość reakcji i terminowość

Komunikatywność i otwartość

Elastyczność w kontakcie z klientem

Porozmawiajmy

ul. Klimczaka 17/80
02-797 Warszawa, Polska

T: +48 22 243 40 77
F: +48 22 349 28 04
biuro@akint.pl


 
Klimczaka 17/80

02-972 Warszawa, Polska