Ikona

Ocena Efektywności Energetycznej i Termowizja

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera zapotrzebowanie na energię budynku. Wskaźnik EP, czyli wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną jest najbardziej widocznym elementem świadectwa.

Obiekty, które muszą posiadać świadectwo energetyczne to nowo wybudowane budynki, rozbudowywane obiekty, mieszkanie lub dom od dewelopera, mieszkanie lub dom kupowany na rynku wtórnym, wynajmowany dom lub mieszkanie oraz budynki użyteczności publicznej o powierzchni przekraczającej 250m2.

Czy wiedziałeś, że…

Badanie termowizyjne budynku opiera się na zjawisku promieniowania cieplnego. Jest ono całkowicie bezpieczne zarówno dla ludzi, jak i dla badanych przedmiotów. Termowizja umożliwia zdalny pomiar temperatur na powierzchni badanych przedmiotów, co jest szczególnie istotne np. w przypadku pracujących, nagrzewających się maszyn i urządzeń .

Obiekty, które muszą posiadać świadectwo energetyczne

– Nowe budynki – do wniosku o pozwolenie na użytkowanie należy załączyć kopię świadectwa charakterystyki energetycznej
– Rozbudowywane obiekty
– Mieszkanie lub dom od dewelopera – obowiązek wykonania świadectwa jest po stronie dewelopera
– Mieszkanie lub dom kupowany na rynku wtórnym –obowiązek wykonania przez sprzedającego
– Wynajmowany dom lub mieszkanie – na życzenie najemcy wynajmujący musi przedstawić świadectwo
– Budynki użyteczności publicznej o powierzchni przekraczającej 250m2

Ocena efektywności energetycznej kotłów i urządzeń grzewczych

Kontrola systemów ogrzewania jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku. Podczas takiej kontroli analizowany jest skład spalin, sprawność kotła i stan techniczny. Na podstawie badania obliczona zostaje sprawność kotła. Taką kontrolę wykonywać należy co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy od 20 kW do 100 kW, co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o mocy ponad 100 kW i co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o mocy ponad 100 kW.

Ocena efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych

Kontrola systemów chłodzenia jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku. Podczas wykonywania kontroli bierze się pod uwagę źródła chłodu, urządzenia wentylacyjne, układ sterowania, a także zyski i straty ciepła. Taką kontrolę należy wykonywać co najmniej raz na 5 lat dla zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy powyżej 12 kW.

Wykonywana przez nas usługa obejmuje

– Wystawianie świadectw energetycznych.
– Ocena efektywności energetycznej kotłów i urządzeń grzewczych.
– Ocena efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych.
– Kontrola efektywności energetycznej przegród budowlanych.
– Kontrola sprawności i bezpieczeństwa instalacji elektrycznych i rozdzielni.
– Kontrola prawidłowego działania instalacji chłodniczych i cieplnych oraz rurociągów technologicznych.

Działamy kompleksowo

Na terenie całego kraju. Kontrole wykonywane są przez zespoły doświadczonych inżynierów. Ich wynikiem jest wielostronicowy, zaopatrzony w zdjęcia raport dokonanej usługi.

menu
Najwyższej jakości usługi potwierdzone jedynym na świecie kodeksem wartości.
Witamy w świecie niepodważalnych zasad.