NADZORY INWESTORSKIE I OBSŁUGA INWESTYCJI

Wykonujemy kompleksową obsługę inwestycji oraz nadzory inwestorskie.
Zapewniamy profesjonalny zespół inspektorów nadzoru w branżach konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, którzy zapewnią techniczną i finansową obsługę Państwa inwestycji.

Do obowiązków inspektora nadzoru należy między innymi:

- wprowadzenie wykonawcy na teren budowy,
- analiza projektów i ich konsultacja
- wykonanie odbiorów częściowych i prac ulegających zakryciu,
- analiza bieżących zmian projektowych i ich wdrażanie,
- rozliczanie na bieżąco robót budowlanych i raportowanie do Inwestora,
- przygotowanie odbioru końcowego i końcowe rozliczenie inwestycji.
 

Działamy kompleksowo

Na terenie całego kraju. Kontrole wykonywane są przez zespoły doświadczonych inżynierów. Ich wynikiem jest wielostronicowy, zaopatrzony w zdjęcia raport dokonanej usługi.

Szybkość reakcji i terminowość

Komunikatywność i otwartość

Elastyczność w kontakcie z klientem

Porozmawiajmy

ul. Klimczaka 17/80
02-797 Warszawa, Polska

T: +48 22 243 40 77
F: +48 22 349 28 04
biuro@akint.pl


 
Klimczaka 17/80

02-972 Warszawa, Polska