Nadzory Budowlane i Obsługa Inwestycji

Wykonujemy kompleksową obsługę inwestycji oraz nadzory inwestorskie.
Zapewniamy profesjonalny zespół inspektorów nadzoru w branżach konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, którzy zapewnią techniczną i finansową obsługę Państwa inwestycji.

Do obowiązków inspektora nadzoru należy między innymi:

– wprowadzenie wykonawcy na teren budowy,
– analiza projektów i ich konsultacja
– wykonanie odbiorów częściowych i prac ulegających zakryciu,
– analiza bieżących zmian projektowych i ich wdrażanie,
– rozliczanie na bieżąco robót budowlanych i raportowanie do Inwestora,
– przygotowanie odbioru końcowego i końcowe rozliczenie inwestycji.

Działamy kompleksowo

Na terenie całego kraju. Kontrole wykonywane są przez zespoły doświadczonych inżynierów. Ich wynikiem jest wielostronicowy, zaopatrzony w zdjęcia raport dokonanej usługi.

Szybkość reakcji
i terminowość

Komunikatywność
i otwartość

Elastyczność
w kontakcie z klientem

Nasze
doświadczenie

realizacji

klientów na
całym świecie

kilometrów do naszego
najbardziej oddalonego klienta

Porozmawiajmy

ul. Wandy Rutkiewicz 9
02-956, Warszawa

T: +48 22 243 40 77
F: +48 22 349 28 04
biuro@akint.pl

Najwyższej jakości usługi potwierdzone jedynym na świecie kodeksem wartości.
Witamy w świecie niepodważalnych zasad.