Ikona

Due Diligence

Wykonujemy techniczne due diligence.

Czy wiedziałeś, że…

Inwestycja w nieruchomość może przynieść wiele korzyści. Aby jednak mieć pewność, że działka, budynek oraz obiekty przylegające, które chcesz zakupić nie niosą ze sobą żadnego ryzyka, warto przeprowadzić przed zakupem kompleksowy due diligence.

Due diligence techniczny jest sposobem na zmniejszenie ryzyka inwestycji.

Due diligence to analiza dotycząca:

– Sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości
– Sprawdzenie planowanych inwestycji na danym terenie oraz terenach sąsiadujących
– Sprawdzenie dostępności do mediów takich jak woda, kanalizacja gaz i prąd
– Sprawdzenie dostępności komunikacyjnej (połączenie z drogą publiczną)

Nasza firma przeprowadzi szczegółową i dokładną analizę nieruchomości. Sprawdzimy jej stan prawny, który powinien być uregulowany, by bez przeszkód dokonać planowanych inwestycji. Dogłębnie przejrzymy księgę wieczystą i inne dokumenty nieruchomości, aby przekonać się czy wszystko jest zgodne ze stanem faktycznym. Do analizy poddamy też dane z rejestru gruntów i budynków. Skrupulatnie zbadamy każdy szczegół i wyjaśnimy wszystkie wątpliwości.
Dowiemy się także o planowanych inwestycjach na pobliskich działkach, które mogą okazać się sprzeczne z oczekiwaniami klienta. Na wyciągu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą też znajdować się informacje o warunkach zabudowy, jakie występują na terenie nieruchomości.
W zakres due dilligance wchodzi też sprawdzenie dostępności mediów do nieruchomości. Może się zdarzyć, że nie doprowadzono wody, prądu, kanalizacji lub gazu, a ich podłączenie wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Taka inwestycja wtedy może okazać się zupełnie nieopłacalna dla klienta. W przypadku niepodłączenia mediów, sprawdzimy czy w najbliższym czasie nie planowane są podłączenia do sieci.
Gdy nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej, dowiemy się na jakich warunkach będzie można wykonać połączenie. Według Prawa Budowlanego, każda budowa nieruchomości musi być poprzedzona posiadaniem dostępu dla drogi publicznej.
Przeprowadzenie dogłębnego i dokładanego due diligence zdecydowanie zmniejsza ryzyko inwestycji i ułatwia decyzję o jej podjęciu lub zaniechaniu. Gwarantujemy, że wykonana przez nas analiza będzie zawierała istotne fakty i materiały. W pełnym raporcie przekażemy wszelkie zebrane informacje i wykażemy ryzyko, jakie może ze sobą nieść dana inwestycja.

Działamy kompleksowo

Na terenie całego kraju. Kontrole wykonywane są przez zespoły doświadczonych inżynierów. Ich wynikiem jest wielostronicowy, zaopatrzony w zdjęcia raport dokonanej usługi.

menu
Najwyższej jakości usługi potwierdzone jedynym na świecie kodeksem wartości.
Witamy w świecie niepodważalnych zasad.